Μείωση προκαταβολής και αύξηση δόσεων σε οκτώ ισόποσες.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TAXIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 είχαμε αυτές τις ημέρες σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και όχι μόνο.
Παράλληλα είχαμε και την αποχή από ηλεκτρονικές υποβολές των λογιστών φοροτεχνικών, που διαμαρτύρονται για τις ασφυκτικές καταληκτικές ημερομηνίες, τα τεχνικά προβλήματα στο taxis και τις άλλες πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρώσουν λόγω του κορωνοϊού αλλά και για τις κακές συνθήκες δουλείας.
Περισσότερες δόσεις

 Το άρθρο 83 του σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή:
Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020
1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 44 και 45 ως εξής:«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8)  μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, δηλαδή 29 Ιουλίου 2020 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Αντίστοιχα ο φόρος που προσδιορίζεται από  φορολογούμενους  που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  με  απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6)  μηνιαίες δόσεις, με  την πρώτη να καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).».2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.».
Διευκρινήσεις

Αναμένουμε  προσαρμογή  των δόσεων στο taxis  για τις οκτώ δόσεις Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν καταθέσει δήλωση και έχει εκδοθεί/ι το δασολόγιο με τρεις διμηνίες δόσεις; Θα πρέπει να περιμένουν να αναπροσαρμοστούν τα συστήματα και αντίστοιχα οι δόσεις.
Όσοι έχουν πληρώσει ήδη εφάπαξ το φόρο που βγήκε από την φορολογική δήλωση θα έχουν την έκπτωση του 2%; Εδώ εκτιμούμαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν δοθεί λύση από το οικονομικό επιτελείο
Προκαταβολή 2021

Με ομιλία του στην βουλή ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την μείωση της προκαταβολής του επόμενου έτους. Ποιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την εξής κλίμακα:

Ποσοστό πτώσης τζίρου το Α εξάμηνο του 2020, έναντι του Α εξαμήνου 2019Ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου
5%-15%30%
15,1%-25%50%
25,1%-35%70%
>35%100%


Δικαιούχοι

Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου λαμβάνουν:
• Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος)  είχαν  άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
• Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 50%.
Βέβαια όλα αυτά ανα μένουμε να ψηφιστούν  και να εφαρμοστούν  κατόπιν εορτής , αφού δηλαδή θα έχουν κατατεθεί οι φορολογικές δηλώσεις, ίσως και μετά την πληρωμή της πρώτη δόσης, στην οποία θα περιλαμβάνεται προκαταβολή 100%. Η μείωση της προκαταβολής του επόμενου έτους είναι ένα θέμα του το συζητάμε πάνω από δύο μήνες και θα έπρεπε να γνωρίζαμε ήδη τι θα έπρεπε να πληρώσουμε, με την υποβολή της δήλωσης.
Μειώσεις ΕΝΦΙΑ

Με το άρθρο 35 του 4701 (ΦΕΚ Α’ 128/01-07-2020), επεκτάθηκε και για το έτος 2020 η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.
Ακόμη χορηγήθηκε και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συγκεκριμένου φόρου και τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.
Απόστολος Αλωνιάτης
Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την  Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Πηγή: logistikoskosmos.blogspot.comΑφήστε μια απάντηση