Φορολογικές Δηλώσεις 2020

Αναλαμβάνουμε να προετοιμάσουμε και να υποβάλουμε την φορολογική σας δήλωση με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σε απόλυτα λογικές τιμές. Ειδικές τιμές ισχύουν για  ανέργους και συνταξιούχους.

κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων

ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

συντελεστής φόρου

0,00 έως 20.000,00€

22%

20.000,01 έως 30.000,00€

29%

30.000,01 έως 40.000,00€

37%

40.000,01 και πάνω

45%

κλίμακα φορολόγησης για εισοδήματα από ακίνητα(έσοδα από ενοίκια, airbnb και booking)

ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από ακίνητη περιουσία

συντελεστής φόρου

0,00 έως 12.000,00€

15%

12.000,01 έως 35.000,00€

35%

35.000,01 και πάνω

45%

κλίμακα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

συνολικό ετήσιο εισόδημα

συντελεστής φόρου

0,00 έως 12.000,00€

0%

12.000,01 έως 20.000,00€

2,2%

20.000,01 έως 30.000,00€

5%

30.000,01 έως 40.000,00€

6,5%

40.000,01 έως 65.000,00€

7,5%

65.000,01 έως 220.000,00€

9%

220.000,01 και πάνω

10%

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492 300.387 ή 6936.258817 και μέσω E-mail: info@xatzikraxtis.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την φορολογική δήλωση

Τα παραπάνω είναι τα συνηθέστερα δικαιολογητικά για την ορθή προετοιμασία της φορολογικής σας δήλωσης. Πιθανόν να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία εφόσον αλλάζουν τα δεδομένα.