Πακέτο υπηρεσιών

Προνομιακό πακέτο υπηρεσιών για ιδιώτες

Αναπτύξαμε για εσάς ένα πακέτο υπηρεσιών για
φυσικά πρόσωπα, που περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα επιλογών, οικονομικό, σύμφωνα με τις επιταγές των
ημερών που
διανύουμε.
Άμεση ρύθμιση οφειλών
Υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2)
Υπολογισμός τεκμηρίων
Παροχή φορολογικών συμβουλών
Μηνιαία ενημέρωση οφειλών και ρυθμίσεων προς την εφορία
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τυχόν επιδόματα
Αλλαγές ακινήτων στο Ε9, έως 3 ανά έτος
Υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, έως 3 ανά έτος
Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων
Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
Έλεγχος ασφάλισης οχήματος
Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
Εκτύπωση εντύπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ, Εκκαθαριστικό
Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
Ηλεκτρονική ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492 300.387 ή 6936.258817 και μέσω E-mail: info@xatzikraxtis.gr