Εξειδίκευση

Υπηρεσίες προς αγρότες και κτηνοτρόφους

Σύνταξη και Υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων για επιστροφή Φ.Π.Α.
Συμβουλές Εργατικών θεμάτων για κάθε αγρότη
Διαδικασίες έναρξης , διακοπής ή μεταβολής Αγροτών Κανονικού και Ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
Ειδικευμένη Λογιστική Αγροτικών Επιχειρήσεων
Πλήρης οργάνωση και υποστήριξη Λογιστικών και Φοροτεχνικών υποθέσεων που αφορούν την Αγροτική Εκμετάλλευση
Σύνταξη και υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης Αγροτεμαχίων
Πλήρης Ενημέρωση των Αγροτών για όλες τις Φορολογικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στον Κλάδο τους
Βραχυχρόνιος και Μακροχρόνιος Φορολογικός Σχεδιασμός της κάθε Αγροτικής Εκμετάλλευσης ξεχωριστά
Διαχείριση στοιχείων παραγωγής του νωπού γάλακτος
Διαχείριση νωπού γάλακτος και νωπών προϊόντων
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492 300.387 ή 6936.258817 και μέσω E-mail: info@xatzikraxtis.gr

Υπηρεσίες για φαρμακεία και φαρμακαποθήκες

Ειδικά για τα Φαρμακεία , επιπλέον της παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και μισθοδοσίας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Άλλες υπηρεσίες

Ξενοδοχεία
Καταστήματα εστίασης
Καταστήματα λιανικής πώλησης
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσων
ΚΔΑΠ - Παιδότοποι