Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπολογισμός και τήρηση μισθοδοσίας των υπαλλήλων σας

Η  επιλογή σας για την έκδοση της μισθοδοσίας από εμάς, σημαίνει τη διασφάλιση της επειχήρησής σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.
Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις σωστές λύσεις για τη δική σας περίπτωση.
Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
Μηνιαίος υπολογισμός μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών, παροχές σε είδος
Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ
Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και
καταγγελιών
σύμβασης
(μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων
Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας όλων των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
Έκδοση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492 300.387 ή 6936.258817 και μέσω E-mail: info@xatzikraxtis.gr