Ρύθμιση οφειλών (ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, ΔOΥ)

40,00 €

Η τιμή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπηρεσία που επιλέξατε για λόγους που οφείλονται στην εταιρία μας, σας επιστρέφουμε άμεσα τα χρήματα σας.

** Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%.

*** Ανάλογα με την πολυπλοκότητα των δηλώσεων – αιτήσεων οι τιμές διαμορφώνονται προς τα πάνω.