Πώς θα επιδοτηθούν τα στεγαστικά δάνεια των δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορονοϊό

Μάξιμουμ κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης 600 ευρώ για τους δανειολήπτες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού και έχουν δάνεια που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν κανονικά, θα δίνει το πρόγραμμα – “γέφυρα” της κυβέρνησης, επιβραβεύοντας, για πρώτη φορά, τους συνεπείς δανειολήπτες. Το πρόγραμμα που θα συζητηθεί με τους Θεσμούς και θα ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του μήνα για να ισχύσει από την 1η Αυγούστου, θα στηρίξει επίσης δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό και έχουν κόκκινο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το σχήμα επιδότησης της κυβέρνησης στα δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην πρώτη κατοικία δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημική κρίση, προβλέπει τα εξής:

Καταρχάς, η κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών γίνεται σε τρία επίπεδα: α) δανειολήπτες με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (ως τέτοια θεωρούνται τα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση 90 ημερών και άνω), β) δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και γ) δάνεια καταγγελμένα.

Α) Για την πρώτη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια που εξυπηρετούνται, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

– Αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 300.000 ευρώ

-Εισόδημα 24.000 – 57.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 40.000 ευρώ

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 600.000 ευρώ

Για την κατηγορία των δανειοληπτών με εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 90% για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο. Το πλαφόν της επιδότησης ορίζεται σε 600 ευρώ.

Β) Για την δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια μη εξυπηρετούμενα, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

-Αξία πρώτης κατοικίας 250.000 ευρώ

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 250.000 ευρώ

-Εισόδημα 17.000 – 45.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 25.000 ευρώ

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 450.000 ευρώ

Για την κατηγορία των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 500 ευρώ.

Γ) Τέλος, για την κατηγορία των δανειοληπτών με δάνεια σε μεγαλύτερη καθυστέρηση, τα οποία έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:

-Αξία πρώτης κατοικίας 200.000 ευρώ

-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 130.000 ευρώ

-Εισόδημα 12.500 – 36.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)

-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 15.000 ευρώ

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ

-Για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές των δανείων αυτών ορίζονται ως κριτήρια: εισόδημα 12.500 ευρώ, αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ και προϋπόθεση ότι και αυτοί έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης.

Για τα δάνεια αυτά η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης θα ξεκινά από 70% για το πρώτο τρίμηνο και θα μειώνεται σε 50% για το δεύτερο και 30% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 300 ευρώ.

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες

Το πρόγραμμα της κρατικής επιδότησης κορονοϊού (Covid-19 Subsidy Scheme) ορίζει επίσης τα κριτήρια για να θεωρηθεί ένας δανειολήπτης ως επιλέξιμος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Όπως προβλέπεται ειδικότερα:

-Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται σε κλάδους της Οικονομίας που έχουν επηρεαστεί από την κρίση, έχουν τεθεί σε ανεργία ή έκτακτα μέτρα στήριξης, επιχειρηματίες σε τομείς που πλήττονται, καθώς και επιστήμονες που εντάσσονται σε μέτρα στήριξης.

-Ως κριτήριο επιλεξιμότητας των δανειοληπτών για το πρόγραμμα – γέφυρα ορίζεται μείωση του εισοδήματος:

* 10% για εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 1.000 ευρώ

* 20% για εισόδημα μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 2.000 ευρώ

* 30% για εισόδημα μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ

– Προβλέπεται μείωση εμπορικής δραστηριότητας (μείωση ΦΠΑ 20% μεταξύ β΄ τριμήνου 2019 και β΄ τριμήνου 2020)

-Εντάσσονται ωφελούμενοι από το μέτρο στήριξης της επιστρεπτέας προκαταβολής

– Φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό στήριξης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

– Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια

– Τα κριτήρια έχουν εφαρμογή σε οικογενειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων μελών.

Το χθεσινό “ραντεβού” τραπεζών – Θεσμών

Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των Θεσμών με τους CEOs των τραπεζών, οι τελευταίοι τάχθηκαν υπέρ του προγράμματος – “γέφυρα”, καθώς θα συμβάλλει σημαντικά στη συγκράτηση της δημιουργίας νέων NPLs στο δύσκολο και ευαίσθητο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.

Κατά τα λοιπά, η συζήτηση εστιάστηκε στον νέο πτωχευτικό νόμο και στις ενστάσεις των τραπεζών, τις οποίες δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν στις διαπραγματεύσεις που είχαν με την κυβέρνηση. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, πρόκειται για:

-Την αυτόματη και πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη από το χρέος με την κήρυξη της πτώχευσης. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει η απαλλαγή του οφειλέτη από το χρέος να γίνεται αυτόματα με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του και σε 1 χρόνο από την κήρυξη της πτώχευσης, αυτός να μπορεί να επανέλθει στην οικονομική δραστηριότητα. Οι τράπεζες είχαν αντιπροτείνει διάστημα 5ετίας (μέχρι τόσο προβλέπει και η κοινοτική οδηγία 1023) και η τελική συζήτηση γίνεται για διάστημα 2 – 3 ετών. Οι τράπεζες ζητούν, ωστόσο, μέχρι ο οφειλέτης να επανέλθει ξανά στην οικονομική δραστηριότητα και στο διάστημα που θα παραμένει υπό “επιτήρηση”, εφόσον έχει εισοδήματα, πέραν των αναγκαίων για την κάλυψη των εύλογων δαπανών, να καταβάλλει στους πιστωτές του για την κάλυψη τυχόν υπολειπόμενου χρέους (μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του).

-Ο εξωδικαστικός μηχανισμός (πλατφόρμα) για την πτώχευση φυσικών προσώπων, όπως ισχύει για τους επιχειρηματίες. Οι τράπεζες θεωρούν ότι η διαδικασία της πλατφόρμας για τα φυσικά πρόσωπα θα επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις και επισημαίνουν ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα απευθείας ρύθμισης του χρέους τους με τις τράπεζες, όπως συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια.

-Σχετικά με τον φορέα που θα αποκτά τα ακίνητα όσων πτωχεύουν, οι τράπεζες επιμένουν ότι η προοπτική αγοράς του ακινήτου από τον φορέα δεν θα πρέπει να αναστέλλει τις νομικές ενέργειες από τους πιστωτές. Οι νομικές ενέργειες, μέχρι τον πλειστηριασμό, θα πρέπει να συνεχίζονται κανονικά και το Δημόσιο να συμμετέχει ως τρίτος στη διαδικασία του πλειστηριασμού και να αποκτά εκεί το ακίνητο.

Πηγή: Capital.grΑφήστε μια απάντηση